ಹೀಟ್​ ಏರಿಸ್ತಾಳೆ.. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಹವಾಮಾನ ಆ್ಯಂಕರ್ ಯಾನೆಟ್​ ಗಾರ್ಸಿಯಾ..!