ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೊಮಣ್ಣ ಬೆವಿನಮರದ ಆಸ್ತಿ 2.70 ಕೋಟಿ

ಹಾವೇರಿ: ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೊಮಣ್ಣ ಬೆವಿನಮರದ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 2.70 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2.78 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 53.83 ಲಕ್ಷ ಚರಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಹಾಗು ಚರಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ‌ ಹೊದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *