ಕಿಂಗ್​ ಫಿಶರ್​ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಅಶಿಕಾ ಪ್ರಾತ್​

ಅಶಿಕಾ ಪ್ರಾತ್​ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಮಾಡೆಲ್​. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್​ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ​ಅಶಿಕಾ ಪ್ರಾತ್​ ಕಿಂಗ್​ ಫಿಶರ್​ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಸಹ.
ಅಶಿಕಾ ಪ್ರಾತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಿಕ್ಸ್​ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್​ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ..!

Photo Gallery